Stichting Chori Chora Foundation Nepal

studenten-nepal

Onze studenten

'Je doet het zelf, maar je hoeft het niet alleen te doen.'

 

Schoolsysteem:

Het schoolsysteem in Nepal is afgeleid van het Verenigd Koninkrijk. De leerlingen dragen een schooluniform om te zorgen dat er qua (merk)kleding geen onderscheid bestaat tussen leerlingen. 

Er zijn gesubsidieerde 'publieke scholen' en 'privé-scholen'. Op privé-scholen wordt de aanwezigheid van de leerlingen op school nauwgezet in de gaten gehouden en is de voertaal Engels, in tegenstelling tot de publieke scholen.

Het schoolsysteem in Nepal lijkt qua klassenindeling een beetje op het oude systeem in Nederland, toen nog werd geteld in klassen (op je 6e naar de 1e klas) in plaats van in groepen (op je 4e naar groep 1). Er wordt doorgeteld tot 12, waarbij wordt gesproken over 'grades', zogenaamde niveau-groepen.

Overzicht:

 • Grade 1 - ca. 6 jaar oud
 • Grade 2 - ca. 7 jaar oud
 • Grade 3 - ca. 8 jaar oud
 • Grade 4 - ca. 9 jaar oud
 • Grade 5 - ca. 10 jaar oud
 • Grade 6 - ca. 11 jaar oud
 • Grade 7 - ca. 12 jaar oud
 • Grade 8 - ca. 13 jaar oud
 • Grade 9 - ca. 14 jaar oud
 • Grade 10 - ca. 15 jaar oud > Examen SLC: School Leaving Certificate
 • Grade 11 - ca. 16 jaar oud
 • Grade 12 - ca. 17 jaar oud > Examen HSEB: Higher Secondary Exam Board
 • Bachelor: 1e jaar - vanaf 18 jaar oud
 • Bachelor: 2e jaar - vanaf 19 jaar oud
 • Bachelor: 3e jaar - vanaf 20 jaar oud > bijv. BBS, Business Studies, 3-jarige opleiding
 • Bachelor: 4e jaar - vanaf 21 jaar oud > bijv. BBA, Business Administration, 4-jarige opleiding
 • Master: 1e jaar - vanaf 21 jaar oud
 • Master: 2e jaar - vanaf 22 jaar oud

Schoolvakanties:
Tot en met grade 10: 1 maand vakantie in maart, 1 maand vakantie in oktober/november
Grade 11 en 12: 1 maand in juli, 1 maand in oktober/november

Het schooljaar eindigt doorgaans in maart na de examens, hoewel het per school kan verschillen. De vakanties in juli vallen samen met het werk dat op het land moet worden gedaan. In oktober/november valt de vakantie samen met het Dashain Festival, het belangrijkste festival in Nepal dat rondom de oogsttijd wordt gevierd. 

Let op: Nepal heeft een eigen jaartelling, die is opgebouwd rondom de belangrijkste feestdagen!

 

Studenten:

1. Suman, geboren 21 mei 1999.

Ambitie/Droom: Leraar.
Hij is geboren in een klein dorp in de omgeving van Pokhara en wil graag leraar worden. Dan kan hij aan kinderen doorgeven wat hij geleerd heeft en ze stimuleren om te studeren zodat ze de kans krijgen om later voor zichzelf en hun gezin/familie te zorgen. Daar wil hij heel hard voor studeren. Suman is een bescheiden, lieve jonge man. In zijn vrije tijd zingt hij graag of bespeelt hij instrumenten.

 

2. Ashmita, geboren 20 april 2002.

Ambitie/Droom: Verpleegster.

Zij wil graag verpleegster worden om zieke mensen te kunnen verzorgen en eraan bij te dragen dat hun algehele gezondheid verbetert. Een reisgenoot zag tijdens haar ontmoeting met Ashmita de enorme drive die deze jonge vrouw heeft om verpleegster te willen worden en besloot de kosten voor haar opleiding, via maandelijkse donaties aan Chori Chora, te betalen.

 

3. Nimisha, geboren 31 augustus 2006.

Ambitie/Droom: Lerares.

Zij komt uit een bergdorp in het district Nuwakot. Ze woont nu met haar hele familie in een gehuurde 2-kamerwoning in Kathmandu. Dat is een onzekere situatie omdat je in Nepal zo op straat komt te staan als de verhuurder de woning aan iemand anders wil verhuren. Er is niet zoiets als ‘huurbescherming’. Nimisha is een pittige jongedame die nu al weet wat ze later wil worden en zich enorm inzet om haar doel te bereiken. Door lerares te worden wil ze andere kinderen stimuleren om te studeren, zodat ze een betere toekomst kunnen opbouwen. Holi ziet in haar een echte leider en doorzetter!

 

4. Rogina, geboren 8 november 2002.

Ambitie/Droom: Reisleidster.

Zij woont in een arme wijk in Pokhara. Haar droom is het om reisleidster worden zodat ze toeristen haar mooie land kan laten zien. Een ander vak in de toeristenbranche zou ook mogelijk zijn, ze heeft er nog geen definitieve keuze in gemaakt. Rogina is een oprechte dame die heel duidelijk voor haar mening uit komt.

 

5. Sujata, geboren 4 juni 2000.

Ambitie/Droom: Verpleegkundige.
Mensen die haar ontmoeten vinden haar als ‘vanzelfsprekend’ aardig, ze heeft een hele lieve uitstraling. Zij wil graag verpleegster worden om zieke mensen beter te maken en/of ze te verzorgen. Het zou fijn zijn als ze kan bijdragen aan het verhogen van de gemiddelde gezondheidstoestand in haar directe omgeving. Een 2e ambitie is om goed Engels te leren spreken.

 

6. Sony, geboren 31 augustus 2004.

Ambitie/Droom: Arts of verpleegster.

Zij is heel dankbaar dat ze de kans krijgt om te mogen studeren want ze wil later graag arts worden. Als dat niet mogelijk is in ieder geval verpleegster. Haar doel is om zoveel mogelijk mensen te begeleiden en verzorgen zodat ze gezond kunnen worden. Daarnaast kan ze na haar studie een betaalde baan krijgen wat belangrijk is omdat ze later voor haar moeder wil zorgen. Volgens Holi is communicatie haar kernkwaliteit en is ze heel leergierig!

 

7. Rogi, geboren 16 mei 2006.

Ambitie/Droom: Lerares

Rogi woont in het merengebied van Pohara. Zij is zeer doortastend en wil graag lerares worden om kennis over te dragen aan kinderen. Waarbij ze ook haar enthousiasme aan ze wil meegeven om te studeren zodat hun toekomstmogelijkheden vergroten. Rogi is zeer intelligent, leert gemakkelijk en voegt daad bij woord. Ook in haar schuilt een leider volgens Holi.

 

8. Rijan, geboren 26 januari 2012.

Ambitie/Droom: Nog geen studierichting bekend

Hij wil graag naar school gaan, maar weet gezien zijn leeftijd nog niet wat hij later wil worden. Gemotiveerd is hij in ieder geval want hij wil als het mogelijk is later studeren. Rijan is bij toeval ontdekt door een reisgenote die met hem in contact kwam en zo zijn spirit zag.

 

9. Sagar, geboren in 2005.

Ambitie/Droom: Nog geen studierichting bekend

Hij woont samen met zijn moeder in de buurt van Damauli. Zijn vader is overleden en hij is haar enige kind. Sagar is gemotiveerd om te studeren want hij voelt zich zeer verantwoordelijk voor zijn moeder. Als hij later een baan heeft, na zijn studie, dan wil hij ook voor haar zorgen. Hij heeft een groot verantwoordelijkheidsbesef en een zachtaardig karakter.

 

10. Sushil, geboren in 2003.

Ambitie/Droom: Kantoorbaan.

Hij woont in Bichaur, een zeer afgelegen dorp in het de buurt van het episch centrum van de aardbeving van 2015. Holi is met zijn moeder in contact gekomen direct na de aardbeving toen ze daar met hulpgoederen aan kwam. Haar verhaal raakte Holi heel diep. De moeder van Sushil wilde het liefst hulp hebben om haar kinderen naar school te kunnen laten gaan zodat zij later een beter leven kunnen leiden dan dat zij hun kan bieden. Voor zichzelf vroeg ze niks ondanks het feit ze nauwelijks te eten hebben.

 

11. Shree Maya, geboren in 2005.

Ambitie/Droom: Nog geen studierichting bekend.

Zij is de zus van Sushil die ook door de stichting geholpen wordt om te studeren. Het is een verlegen meisje maar Holi ziet in haar ogen dat ze graag wil groeien. Ze vindt het heel leuk om naar school te gaan en doet goed haar best. Omdat zij in een dorp wonen dat zo ver afgelegen is wordt door de gemeente het schoolgeld en de boeken betaald. Chori Chora vergoedt voor hun, naast de schooluniformen, de overige schoolkosten kosten zoals examengeld, bijscholing, schriften en dergelijke.

 

12. Rasmi, geboren 2000.

Ambitie/Droom: Verpleegster.

Zij is de dochter van topgids Rudra Tamang, die tijdens de aardbeving van 25 april 2015 om het leven kwam. Rasmi werd vanaf 2011 door de Holi Maya Foundation ondersteund om te studeren. Ze zit nu in het 2e jaar van de opleiding tot verpleegkundige. De kosten voor het studiejaar 2016/2017 heeft Chori Chora voor haar rekening genomen. Holi ondersteunt Rasmi op persoonlijk vlak en zal dit ook blijven doen nadat de studiefinanciering na dit schooljaar beëindigd wordt. Rasmi’s studie wordt vanaf komend schooljaar via een ander kanaal gefinancierd. Rasmi hoopt de gezondheidszorg dichter bij de mensen in de dorpen te kunnen brengen.

 

13. Goma, geboren 24 december 1995.

Ambitie/Droom: Plantkundige.

Goma werd eerder door de Holi Maya Foundation gesteund om verder te studeren nadat ze alle grades doorlopen had. Ze wilde graag bouwkundige worden maar daar waren de middelen niet toereikend voor. Nu studeert ze plantkunde waarbij haar belangstelling uitgaat naar het zo gezond mogelijk houden van de natuur zodat er ook in de toekomst nog voldoende eten is voor de nog steeds groeiende wereldbevolking. In de tijd dat Holi niet in Nepal is, neemt Goma haar taken waar. Daar waar nodig is staat ze de studenten bij. Goma zou in de toekomst graag willen reizen.


studenten-nepal
studenten-nepal

Ons motto is: Je doet het zelf, maar je hoeft het niet alleen te doen.

 


Blog en Nieuws

Bezoek aan weeshuizen afgeraden !

Op schooltjes worden de lessen onderbroken als de kinderen steeds een liedje moeten zingen voor toeristen. Soms worden de omstandig­he­den in de tehuizen bewust slecht gehouden, zodat bezoekers

geld inzamelen. Lotte Ghielen, Better Care Network

Touroperators moeten excursies naar weeshuizen uit hun reisprogramma's schrappen. De speciale vakantietrips doen de kinderen meer kwaad dan goed.

Dat stelt Better Care Network ­Netherlands, een samenwerkingsverband van kinderrechtenorganisaties als Unicef en Defence for Children. Zeker negentien Nederlandse reisaanbieders geven klanten de gelegenheid tijdens hun vakantie een kindertehuis te bezoeken. 

Dat blijkt uit een inventarisatie van Defence for Children onder de touroperators die lid zijn van de ANVR. Deze reisbrancheorganisatie ontmoedigt haar leden om nog langer weeshuizen te bezoeken. 

Zulke bezoekjes brengen voor de kindertehuizen geld in het laatje. Maar de kinderen zijn er niet bij gebaat, stelt coördinator Lotte Ghielen van Better Care Network. ,,Het geld dat goedbedoelende toeristen en reisorganisaties meebrengen, houdt een onwenselijk systeem van weeshuizen in stand. In Nepal en Cambodja groeit het aantal tehuizen zelfs door de vraag vanuit het toerisme.'' 

Valse voorwendselen 

Weeshuiseigenaren ronselen kinderen, vaak onder valse voorwendselen, bij ouders die geen geld hebben voor eten en scholing. Ghielen: 'Soms worden de omstandigheden in de tehuizen bewust slecht gehouden, zodat bezoekers geld inzamelen. Dat geld verdwijnt vaak in de zakken van de weeshuiseigenaren. Van 80 procent van de kinderen in zogenaamde weeshuizen zijn een of beide ouders nog in leven.' 

Bij hun familie zijn kinderen volgens Better Care Network ­Netherlands vrijwel altijd beter af. In tehuizen lopen ze het risico slachtoffer te worden van misbruik en kinderhandel en kunnen hechtingsproblemen ontstaan. Daar komt bij dat bezoekers de veilige omgeving verstoren, zegt Ghielen.

Bron: Algemeen Dagblad, 07-01-17

Interview met Holi, voorzitter

"Na de aardbeving in 2015 begonnen we met het inzamelen van geld voor de slachtoffers. Om ervoor te zorgen dat alles juridisch en organisatorisch goed geregeld was, hebben we Stichting Chori Chora Foundation

Nepal opgericht."

"Inmiddels gaat onze missie verder dan slachtofferhulp. Chori Chora wil bijdragen aan de ontwikkeling en empowerment van jongeren. We ondersteunen ze bij het verwezenlijken van hun dromen en ambities door persoonlijke begeleiding tijdens de leerweg."

"We steunen bijvoorbeeld met schoolgeld, bijles, boeken en schriften. Heel belangrijk is dat onze studenten beseffen dat zij hun dromen en ambities zelf realiseren, maar dat zij dit niet alleen hoeven te doen. Ons motto: je doet het zelf, maar niet alleen. Helaas is een systeem met studiebeurzen en leningen zoals dat hier bestaat, ondenkbaar in een land als Nepal. Daarom is het geweldig dat wij het op deze manier wel kunnen realiseren. Ik weet uit ervaring hoe moeilijk het is voor gezinnen om onderwijs als prioriteit te stellen, als de kinderen eten te (kunnen) geven de primaire zorg is. Ik had het geluk om steun te krijgen van iemand die me de kans gaf om vervolgonderwijs te volgen en een baan te krijgen in het toerisme. Ik weet dat één kans voldoende kan zijn om je leven een andere wending te geven."

"Ik vind het heel bijzonder dat ik met steun van onze donateurs dergelijke kansen nu kan doorgeven!"

Sponsoractie Katrien Laridon

Aanraken, aangeraakt en “geraakt ” worden. Geert van Coillie

Katrien Laridon bedacht een project om voor de bewoners op haar werk ‘een leuke én deugddoende wellness

activiteit’ te organiseren. De opbrengst maakte ze over op de bankrekening van Chori Chora Foundation Nepal; een fantastisch bedrag waarmee we weer veel kunnen doen bij het ondersteunen van kinderen en jongeren in Nepal!

Zo bijzonder om door middel van massage de verbinding te leggen tussen 'oost en west'. Een verbinding die zoveel verder gaat dan het materiële en dat maakt het voor ons extra speciaal. Wegens succes werd de actie nog eens herhaald, waarvoor dank!


Studenten Fotogalerij

studenten studenten studenten