Stichting Chori Chora Foundation Nepal

visie-missie

Visie en Missie

De stichting wil een bijdrage zijn aan de ontwikkeling van jonge mensen. Het is onze visie dat kinderen onbevangen mogen opgroeien en dat zij mogen zijn wie zij zijn.

Deze uitgangspunten komen tot uiting in onze primaire activiteit: het ondersteunen van kinderen en jongeren in Nepal bij het verwezenlijken van hun dromen en ambities. De stichting doet dit door middel van persoonlijke begeleiding tijdens de leerweg en het mogelijk maken van (aanvullende) educatie bij bestaande onderwijsinstellingen in Nepal.

 

Uitgangspunten

Het bestuur heeft richtlijnen vastgesteld om de diverse activiteiten te stroomlijnen en om te zorgen voor een transparante communicatie met onze studenten. Vanwege de communicatie in Nepal zijn deze in het Engels.

Guidelines Students

  1. The Foundation empowers its coachees in realising their dreams and ambitions by giving mental, moral and financial support for their education.
  2. Insofar as possible, the Foundation gives direct financial support to the school or college concerned. A receipt must always be provided by the educational institution, stating the name of the administrator, i.e. the name of the person who signed for receipt of payment.
  3. The Foundation takes care of school fees, school uniforms and school supplies, if necessary.
  4. Requests for additional financial support such as extra private tuition fees, school trips, etc. should always be submitted on time, if possible at least 14 days in advance; the Foundation is entitled to agree or disagree within a reasonable period of time.
  5. Coachees must inform the Foundation monthly about their progress and challenges concerning their school results, dreams and ambitions and will receive support from the Foundation accordingly. Failure to do so, may cause a delay in financial support.
  6. Both the Foundation and coachees are committed to the ‘Nepal Clean Statement’; they will do their best to keep Nepal clean and will refrain from any actions to undermine this.
  7. The Foundation is determined to support coachees make their dreams and ambitions come true; coachees will have to fulfill their dreams and ambitions ‘on their own but not alone’.
  8. Coachee gives foundation permission to publish up-to-date information on its website, facebook and twitter account.
  9. In the event that a coachee supported by the Foundation is elected as the next prime minister or president of Nepal, the coachee is obliged to invite a delegation of other coachees to attend his or her inauguration ceremony.


visie-missie
visie-missie

Ons motto is: Je doet het zelf, maar je hoeft het niet alleen te doen.

 


Blog en Nieuws

Bezoek aan weeshuizen afgeraden !

Op schooltjes worden de lessen onderbroken als de kinderen steeds een liedje moeten zingen voor toeristen. Soms worden de omstandig­he­den in de tehuizen bewust slecht gehouden, zodat bezoekers

geld inzamelen. Lotte Ghielen, Better Care Network

Touroperators moeten excursies naar weeshuizen uit hun reisprogramma's schrappen. De speciale vakantietrips doen de kinderen meer kwaad dan goed.

Dat stelt Better Care Network ­Netherlands, een samenwerkingsverband van kinderrechtenorganisaties als Unicef en Defence for Children. Zeker negentien Nederlandse reisaanbieders geven klanten de gelegenheid tijdens hun vakantie een kindertehuis te bezoeken. 

Dat blijkt uit een inventarisatie van Defence for Children onder de touroperators die lid zijn van de ANVR. Deze reisbrancheorganisatie ontmoedigt haar leden om nog langer weeshuizen te bezoeken. 

Zulke bezoekjes brengen voor de kindertehuizen geld in het laatje. Maar de kinderen zijn er niet bij gebaat, stelt coördinator Lotte Ghielen van Better Care Network. ,,Het geld dat goedbedoelende toeristen en reisorganisaties meebrengen, houdt een onwenselijk systeem van weeshuizen in stand. In Nepal en Cambodja groeit het aantal tehuizen zelfs door de vraag vanuit het toerisme.'' 

Valse voorwendselen 

Weeshuiseigenaren ronselen kinderen, vaak onder valse voorwendselen, bij ouders die geen geld hebben voor eten en scholing. Ghielen: 'Soms worden de omstandigheden in de tehuizen bewust slecht gehouden, zodat bezoekers geld inzamelen. Dat geld verdwijnt vaak in de zakken van de weeshuiseigenaren. Van 80 procent van de kinderen in zogenaamde weeshuizen zijn een of beide ouders nog in leven.' 

Bij hun familie zijn kinderen volgens Better Care Network ­Netherlands vrijwel altijd beter af. In tehuizen lopen ze het risico slachtoffer te worden van misbruik en kinderhandel en kunnen hechtingsproblemen ontstaan. Daar komt bij dat bezoekers de veilige omgeving verstoren, zegt Ghielen.

Bron: Algemeen Dagblad, 07-01-17

Interview met Holi, voorzitter

"Na de aardbeving in 2015 begonnen we met het inzamelen van geld voor de slachtoffers. Om ervoor te zorgen dat alles juridisch en organisatorisch goed geregeld was, hebben we Stichting Chori Chora Foundation

Nepal opgericht."

"Inmiddels gaat onze missie verder dan slachtofferhulp. Chori Chora wil bijdragen aan de ontwikkeling en empowerment van jongeren. We ondersteunen ze bij het verwezenlijken van hun dromen en ambities door persoonlijke begeleiding tijdens de leerweg."

"We steunen bijvoorbeeld met schoolgeld, bijles, boeken en schriften. Heel belangrijk is dat onze studenten beseffen dat zij hun dromen en ambities zelf realiseren, maar dat zij dit niet alleen hoeven te doen. Ons motto: je doet het zelf, maar niet alleen. Helaas is een systeem met studiebeurzen en leningen zoals dat hier bestaat, ondenkbaar in een land als Nepal. Daarom is het geweldig dat wij het op deze manier wel kunnen realiseren. Ik weet uit ervaring hoe moeilijk het is voor gezinnen om onderwijs als prioriteit te stellen, als de kinderen eten te (kunnen) geven de primaire zorg is. Ik had het geluk om steun te krijgen van iemand die me de kans gaf om vervolgonderwijs te volgen en een baan te krijgen in het toerisme. Ik weet dat één kans voldoende kan zijn om je leven een andere wending te geven."

"Ik vind het heel bijzonder dat ik met steun van onze donateurs dergelijke kansen nu kan doorgeven!"

Sponsoractie Katrien Laridon

Aanraken, aangeraakt en “geraakt ” worden. Geert van Coillie

Katrien Laridon bedacht een project om voor de bewoners op haar werk ‘een leuke én deugddoende wellness

activiteit’ te organiseren. De opbrengst maakte ze over op de bankrekening van Chori Chora Foundation Nepal; een fantastisch bedrag waarmee we weer veel kunnen doen bij het ondersteunen van kinderen en jongeren in Nepal!

Zo bijzonder om door middel van massage de verbinding te leggen tussen 'oost en west'. Een verbinding die zoveel verder gaat dan het materiële en dat maakt het voor ons extra speciaal. Wegens succes werd de actie nog eens herhaald, waarvoor dank!


Studenten Fotogalerij

studenten studenten studenten